Směrnice a rovnice přímky 3x-8y=-13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 2] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.375x+1.625

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-8y+13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+1
y = 3t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.375

Směrový úhel přímky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutí: x0 = -4.3333

Y-posunutí: y0 = q = 1.625

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.5215

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

střed úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-50.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalární součin OA .OB = 19
Úhel ∠ AOB = 34°22'49″ = 0.6001 rad