Směrnice a rovnice přímky 5x-9y=-22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5556x+2.4444

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-9y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5556

Směrový úhel přímky: φ = 29°3'17″ = 0.5071 rad

X-posunutí: x0 = -4.4

Y-posunutí: y0 = q = 2.4444

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1368

Délka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (9; 5)

Normálový vektor: n = (5; -9)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+5y-77 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad