Směrnice a rovnice přímky 7x-3y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.3333x+0.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-3y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.3333

Směrový úhel přímky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutí: x0 = -0.2857

Y-posunutí: y0 = q = 0.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.2626

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-53 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 3°21'59″ = 0.0588 rad