Směrnice a rovnice přímky 5x-3y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6667x+1.3333

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-3y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6667

Směrový úhel přímky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutí: x0 = -0.8

Y-posunutí: y0 = q = 1.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.686

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-35 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad