Směrnice a rovnice přímky x+4y=13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.25x+3.25

Normálový tvar rovnice přímky: x+4y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = -t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.25

Směrový úhel přímky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutí: x0 = 13

Y-posunutí: y0 = q = 3.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.153

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

střed úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 11
Úhel ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad