Směrnice a rovnice přímky x-4y=-11


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+2.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -11

Y-posunutí: y0 = q = 2.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6679

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 17
Úhel ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad