Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=-7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x+1.75

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = -1.4

Y-posunutí: y0 = q = 1.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.0932

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-39.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 29
Úhel ∠ AOB = 13°34'14″ = 0.2368 rad