Směrnice a rovnice přímky 5x-6y=-13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 3] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8333x+2.1667

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-6y+13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8333

Směrový úhel přímky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutí: x0 = -2.6

Y-posunutí: y0 = q = 2.1667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.6645

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

střed úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-51.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 31
Úhel ∠ AOB = 22°45'4″ = 0.3971 rad