Směrnice a rovnice přímky 6x-y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[2; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-2

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+1
y = 6t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 0.3333

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.3288

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [1.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x+6y-43.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (2; 10) ;   |OB| = 10.198
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 2°43'35″ = 0.0476 rad