Směrnice a rovnice přímky 3x+4y=19


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.75x+4.75

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+4y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = -3t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.75

Směrový úhel přímky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 6.3333

Y-posunutí: y0 = q = 4.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.8

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

střed úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-4.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 9
Úhel ∠ AOB = 64°39'14″ = 1.1284 rad