Směrnice a rovnice přímky x-4y=-15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+3.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -15

Y-posunutí: y0 = q = 3.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.638

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-16.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 25
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad