Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=24


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+4.8

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 4.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.7482

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 75°57'50″ = 1.3258 rad