Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=-16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 4] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x+3.2

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = 4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 3.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4988

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-41.5 = 0


Vektor OA = (1; 4) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 22°50'1″ = 0.3985 rad