Směrnice a rovnice přímky x-3y=-14


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+4.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -14

Y-posunutí: y0 = q = 4.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.4272

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-13 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 22°22'49″ = 0.3906 rad