Směrnice a rovnice přímky x-4y=-19


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[5; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+4.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+19 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -19

Y-posunutí: y0 = q = 4.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.6082

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-17.5 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (5; 6) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 35
Úhel ∠ AOB = 28°29'44″ = 0.4973 rad