Směrnice a rovnice přímky x+5y=26


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+5.2

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+1
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 26

Y-posunutí: y0 = q = 5.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5.099

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-13 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 26
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad