Směrnice a rovnice přímky x-7y=-34


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 5] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1429x+4.8571

Normálový tvar rovnice přímky: x-7y+34 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1429

Směrový úhel přímky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutí: x0 = -34

Y-posunutí: y0 = q = 4.8571

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.8083

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-37 = 0


Vektor OA = (1; 5) ;   |OA| = 5.099
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 38
Úhel ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad