Směrnice a rovnice přímky x+4y=25


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.25x+6.25

Normálový tvar rovnice přímky: x+4y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+1
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.25

Směrový úhel přímky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutí: x0 = 25

Y-posunutí: y0 = q = 6.25

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.0634

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

střed úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-6.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 35
Úhel ∠ AOB = 35°32'16″ = 0.6202 rad