Směrnice a rovnice přímky x+6y=37


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 6] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1667x+6.1667

Normálový tvar rovnice přímky: x+6y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+1
y = -t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1667

Směrový úhel přímky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 37

Y-posunutí: y0 = q = 6.1667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.0828

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

střed úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-18.5 = 0


Vektor OA = (1; 6) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalární součin OA .OB = 37
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad