Směrnice a rovnice přímky 5x+9y=77


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5556x+8.5556

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+9y-77 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t+1
y = -5t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5556

Směrový úhel přímky: φ = -29°3'17″ = -0.5071 rad

X-posunutí: x0 = 15.4

Y-posunutí: y0 = q = 8.5556

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.4789

Délka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (9; -5)

Normálový vektor: n = (5; 9)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-5y-22 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 66°10'33″ = 1.155 rad