Směrnice a rovnice přímky 8x+7y=64


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[1; 8] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.1429x+9.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+7y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+1
y = -8t+8      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.1429

Směrový úhel přímky: φ = -48°48'51″ = -0.852 rad

X-posunutí: x0 = 8

Y-posunutí: y0 = q = 9.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.0206

Délka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; -8)

Normálový vektor: n = (8; 7)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-8y+0.5 = 0


Vektor OA = (1; 8) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 82°52'30″ = 1.4464 rad