Směrnice a rovnice přímky x=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[10; 0] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: N/A

Normálový tvar rovnice přímky: x-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = ∞

Směrový úhel přímky: φ = 90° = 1.5708 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = N/A

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 10

Délka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (0; 1)

Normálový vektor: n = (1; 0)

střed úsečky AB: M = [10; 0.5]

Rovnica osi úsečky: y-0.5 = 0


Vektor OA = (10; 0) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 100
Úhel ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad