Směrnice a rovnice přímky x-y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = x-2

Normálový tvar rovnice přímky: x-y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1

Směrový úhel přímky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.4142

Délka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; 1)

Normálový vektor: n = (1; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: x+y-3 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad