Směrnice a rovnice přímky 2x-y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2x-4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = 2t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2

Směrový úhel přímky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.7889

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x+2y-4.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad