Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x-3

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.6641

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [3; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-10.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad