Směrnice a rovnice přímky 3x-4y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x-1.5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-4y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = 3t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -1.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

střed úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-20.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad