Směrnice a rovnice přímky 4x-5y=8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8x-1.6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-5y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8

Směrový úhel přímky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -1.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2494

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-30.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad