Směrnice a rovnice přímky x-6y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1667x-0.3333

Normálový tvar rovnice přímky: x-6y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+2
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1667

Směrový úhel přímky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 2

Y-posunutí: y0 = q = -0.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.3288

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

střed úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-30.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad