Směrnice a rovnice přímky 7x-8y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.875x-0.75

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-8y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.875

Směrový úhel přímky: φ = 41°11'9″ = 0.7188 rad

X-posunutí: x0 = 0.8571

Y-posunutí: y0 = q = -0.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5644

Délka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (8; 7)

Normálový vektor: n = (7; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+7y-79.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 12°5'41″ = 0.2111 rad