Směrnice a rovnice přímky 5x-y=9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 5x-9

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 5

Směrový úhel přímky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 1.8

Y-posunutí: y0 = q = -9

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.765

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-20 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad