Směrnice a rovnice přímky 7x-y=13


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 7x-13

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 7

Směrový úhel přímky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 1.8571

Y-posunutí: y0 = q = -13

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8385

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-34 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 42°52'44″ = 0.7484 rad