Směrnice a rovnice přímky 7x-2y=12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 3.5x-6

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-2y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 3.5

Směrový úhel přímky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 1.7143

Y-posunutí: y0 = q = -6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.6483

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

střed úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-37.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad