Směrnice a rovnice přímky x-4y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+0.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -2

Y-posunutí: y0 = q = 0.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4851

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-17.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad