Směrnice a rovnice přímky x+7y=9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1429x+1.2857

Normálový tvar rovnice přímky: x+7y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1429

Směrový úhel přímky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 1.2857

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2728

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-38 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad