Směrnice a rovnice přímky x-7y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1429x+0.7143

Normálový tvar rovnice přímky: x-7y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1429

Směrový úhel přímky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutí: x0 = -5

Y-posunutí: y0 = q = 0.7143

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7071

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-40 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad