Směrnice a rovnice přímky 3x-7y=-1


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4286x+0.1429

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-7y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4286

Směrový úhel přímky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutí: x0 = -0.3333

Y-posunutí: y0 = q = 0.1429

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.1313

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-46 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 2°36'9″ = 0.0454 rad