Směrnice a rovnice přímky 9x+5y=68


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.8x+13.6

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+5y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.8

Směrový úhel přímky: φ = -60°56'43″ = -1.0637 rad

X-posunutí: x0 = 7.5556

Y-posunutí: y0 = q = 13.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.6047

Délka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (5; -9)

Normálový vektor: n = (9; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-9y+27 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 70°33'36″ = 1.2315 rad