Směrnice a rovnice přímky 8x+5y=66


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.6x+13.2

Normálový tvar rovnice přímky: 8x+5y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -8t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.6

Směrový úhel přímky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutí: x0 = 8.25

Y-posunutí: y0 = q = 13.2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 6.996

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y+25.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalární součin OA .OB = 34
Úhel ∠ AOB = 62°44'41″ = 1.0951 rad