Směrnice a rovnice přímky 9x+7y=88


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 10] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -1.2857x+12.5714

Normálový tvar rovnice přímky: 9x+7y-88 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t+2
y = -9t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1.2857

Směrový úhel přímky: φ = -52°7'30″ = -0.9098 rad

X-posunutí: x0 = 9.7778

Y-posunutí: y0 = q = 12.5714

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 7.7181

Délka úsečky AB: |AB| = 11.4018

Vektor: AB = (7; -9)

Normálový vektor: n = (9; 7)

střed úsečky AB: M = [5.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-9y+11 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 72°21' = 1.2627 rad