Směrnice a rovnice přímky 6x-y=10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 6x-10

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 6

Směrový úhel přímky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 1.6667

Y-posunutí: y0 = q = -10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.644

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+6y-32.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 24°26'38″ = 0.4266 rad