Směrnice a rovnice přímky x-3y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+1.3333

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 1.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2649

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-13 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 16
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad