Směrnice a rovnice přímky 2x-3y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.6667x+0.6667

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-3y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = 2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.6667

Směrový úhel přímky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutí: x0 = -1

Y-posunutí: y0 = q = 0.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5547

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-16.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad