Směrnice a rovnice přímky x-4y=-6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+1.5

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t+2
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -6

Y-posunutí: y0 = q = 1.5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.4552

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 18
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad