Směrnice a rovnice přímky 6x-5y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 2] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.2x-0.4

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-5y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = 6t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.2

Směrový úhel přímky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutí: x0 = 0.3333

Y-posunutí: y0 = q = -0.4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.2561

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-52.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 3°48'51″ = 0.0666 rad