Směrnice a rovnice přímky x-8y=-22


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.125x+2.75

Normálový tvar rovnice přímky: x-8y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.125

Směrový úhel přímky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutí: x0 = -22

Y-posunutí: y0 = q = 2.75

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7288

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

střed úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-51.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 32
Úhel ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad