Směrnice a rovnice přímky 5x-y=7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 5x-7

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+2
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 5

Směrový úhel přímky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutí: x0 = 1.4

Y-posunutí: y0 = q = -7

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.3728

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

střed úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-30 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 13°8'2″ = 0.2292 rad