Směrnice a rovnice přímky x-3y=-7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+2.3333

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -7

Y-posunutí: y0 = q = 2.3333

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.2136

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-14 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalární součin OA .OB = 22
Úhel ∠ AOB = 17°39' = 0.3081 rad