Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=19


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+3.8

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -2t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 9.5

Y-posunutí: y0 = q = 3.8

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5282

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 17
Úhel ∠ AOB = 48°10'47″ = 0.8409 rad