Směrnice a rovnice přímky x-6y=-16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 3] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1667x+2.6667

Normálový tvar rovnice přímky: x-6y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1667

Směrový úhel přímky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutí: x0 = -16

Y-posunutí: y0 = q = 2.6667

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.6304

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

střed úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-33.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 28
Úhel ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad