Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[2; 4] a B[7; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+5.6

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t+2
y = -4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = 5.6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.3729

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-14.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (7; 0) ;   |OB| = 7
Skalární součin OA .OB = 14
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad